Indtastning af tal

Registrering af aflæsninger

Registreringen af Deres aflæsninger foregår i 3 trin:

Trin 1: Indtastning af Deres forbrugernummer og personlig kode

Trin 2: Indtastning af Deres aflæsninger

Trin 3: Udskrivning af kvittering for at Deres aflæsninger er registreret

V I G T I G T: Deres aflæsninger er først registreret hos os, når De har modtaget kvitteringsbilledet.


  Copyright ® 2006 - ICAN SystemsKontakt ICAN